Missie en visie


Stichting Boots On The Ground is opgericht door twee voormalig militairen. De belangrijkste doelstelling omvat het toepassen van inzichten aangaande communicatie en samenwerking, opgedaan binnen defensie, om zo jongeren en hun nabije omgeving handvatten te bieden voor een effectievere communicatie en een adequatere omgang met (lastige) situaties in het dagelijks leven. Daarnaast heeft de stichting zich ten doel gesteld veteranen alternatieven te bieden voor het samenkomen in een sfeer die nauw aansluit bij de ervaringen die zij hebben opgedaan gedurende hun diensttijd en eventuele uitzendingen naar het buitenland. Achterliggende gedachte hierbij is dat communicatie en herkenning rondom deze ervaringen beter tot stand komen in een setting die raakvlakken heeft met trainingsmethoden en oefeningen die ook binnen defensie gehanteerd worden. Deze twee centrale doelstellingen worden gecombineerd met het idee dat kruisbestuiving zal plaatsvinden en veteranen tevens op vrijwillige basis kunnen worden ingezet om jongeren voor te lichten en te laten leren van hun uitgebreide ervaringen.

Om deze beide doelstellingen vorm te geven wordt getracht aanspraak te maken op subsidies en fondsen die aansluiting vinden bij de strekking ervan. Tevens doet de stichting actief aan fondsenwerving bij bedrijven en particulieren en ontplooit zij activiteiten van waaruit winst wordt gegenereerd die direct terugvloeit in de stichting en beschikbaar wordt gesteld voor de realisatie van eerder genoemde doelstellingen. Deze activiteiten zijn het organiseren van teambuildings- en communicatietrainingen en bedrijfsuitjes voor bedrijven, het organiseren van schoolreizen en werkweken voor scholen en het aanbieden van actieve dagen of weekenden voor gelegenheidsgezelschappen, zoals  bij voorbeeld vrijgezellenpartijen of (sport)verenigingen. Ook deze activiteiten worden samengesteld en ontwikkeld op basis van de opgedane kennis en ervaring vanuit defensie en de theoretische kennis en trainingservaring van een sociaal psycholoog die verbonden is aan de stichting.


 

facebooktwitterlinkedinby feather