Over ons


Wie zijn wij…

In het voorjaar van 2015 zag Stichting Boots On The Ground het levenslicht. Wij, Erik Groenendijk en Jamie Huijser, beiden oud-militair en veteraan, voelden in toenemende mate de behoefte vorm te geven aan “het defensiegevoel” en gebruik te maken van wat wij in onze periode bij defensie hebben geleerd en ervaren.

Besloten werd een organisatie op te richten die praktische ondersteuning biedt bij ontwikkeling en versterking van competenties die niet alleen voor militairen essentieel zijn, maar eveneens voor mensen in de zogenoemde “burgermaatschappij”. Professionals werkzaam in uiteenlopende bedrijfstakken, studenten uit het beroepsonderwijs, (jong)volwassenen die moeite hebben met hun rol in de samenleving: het trainen en uitdagen van vaardigheden draagt bij aan de vorming van een sterk en zelfbewust individu. Gezamenlijk hebben wij de beschikking over een kleine twintig jaar defensie-ervaring en – kennis, die wij graag inzetten om te komen tot leerzame en constructieve praktijkprogramma’s voor diegenen die aan de slag willen met het verder uitbouwen van hun competenties.

Daarnaast wilden wij ons richten op de veteranen in ons land. Waar en met wie kunnen zij hun ervaringen delen? Hoe kunnen zij af en toe weer eens “het gevoel van het militair zijn” ervaren en de saamhorigheid die daarbij hoort? Ook wij hebben hier behoefte aan. Met het jaarlijks organiseren van een dag of evenement voor deze veteranen, zowel jong als oud, hopen wij dan ook naar tevredenheid gehoor te kunnen geven hieraan.

Ons team hebben wij uitgebreid met een sociaal psycholoog. Zo is een fundament gevormd waarop wij een compleet aanbod kunnen neerzetten als het gaat om oefeningen op verschillende niveaus en aandachtsgebieden. Met een “can do” mentaliteit en een grote dosis enthousiasme werken wij samen met onze deelnemers aan het doel dat zij voor ogen hebben!

 

Erik Groenendijk & Jamie Huijser
Stichting Boots On The Ground


 

facebooktwitterlinkedinby feather