Communicatie


Communicatie is de uitwisseling van gedachten, gevoelens, informatie en ideeën tussen mensen. Communiceren is een essentiële factor bij samenwerken en (leren) vertrouwen op elkaar. Als veteranen hebben wij dit aan den lijve ondervonden in onze dienstperiode. Tijdens trainingen en oefeningen, maar bovenal gedurende onze uitzending naar Afghanistan. Zónder communicatie en samenwerking had een aantal gebeurtenissen nog ingrijpender kunnen aflopen voor ons en onze collega’s. Wij hebben leren samenwerken en vertrouwen in elkaar, hieraan ten grondslag ligt goed communiceren.

Ook in het dagelijks leven speelt communicatie een grote rol. Op school, op je werk, bij de sportvereniging, maar natuurlijk ook binnen je familie, met vrienden of met een partner. Wanneer deze communicatie verstoord wordt, kunnen gevoelens van spanning, onbegrip en wantrouwen de kop opsteken. Dit is voor de meeste mensen onwenselijk en soms moeilijk te herstellen.

Met oefeningen en opdrachten willen wij jongeren en volwassenen helpen meer inzicht te krijgen in hun manier van communiceren, hun sterke punten hierin en de aspecten die mogelijk aandacht behoeven teneinde de (onderlinge) communicatie te verbeteren. De focus ligt hierbij op samenwerking en (het creëren van) wederzijds vertrouwen onder de deelnemers. Deze activiteiten kunnen wij organiseren voor zowel gezinnen als bedrijven. Uiteraard in overleg tijdens een intakegesprek om vast te stellen wat de persoonlijke doelstellingen zijn.


Voor meer informatie over activiteiten gericht op (het verbeteren van) communicatie, stuur gerust een e-mail naar info@bootsontheground.nl of bel 06 – 48 27 72 85 of  06 – 41 96 37 65.

facebooktwitterlinkedinby feather